Derde wet van Newton

De 3e wet van Newton zegt dat krachten altijd in paren optreden. Als voorwerp A een kracht uitoefent op voorwerp B, dan oefent voorwerp B een even grote maar tegengesteld gerichte kracht uit op voorwerp A. Hier blijkt de notatie Fvan A op B handig, omdat hiermee meteen duidelijk wordt dat er nog een kracht is, Fvan B op A . Een voorbeeld is het wegrijden op een fiets. Doordat je trapt oefent de achterband een achterwaards gerichte kracht uit op het wegdek. Gepaard met deze kracht is er ook een voorwaards gerichte kracht die het wegdek op de achterband uitoefent. Hierdoor krijgt de achterband en daarmee de hele fiets een versnelling naar voren.

Deze wet wordt wel eens samengevat met actie = - reactie, waarmee bedoeld wordt dat iedere actiekracht gepaard gaat met een reactiekracht. Het minteken geeft dan aan dat de twee krachten tegengesteld gericht zijn. Je moet je hierbij goed bedenken dat de twee paarkrachten op verschillende voorwerpen werken. Ook de termen actie en reactie zijn misleidend, omdat ze suggereren dat de ene kracht de andere veroorzaakt. Een beter beeld is dat van een handdruk. Als persoon A persoon B een hand geeft gebeurt dit op hetzelfde moment ook andersom: persoon B geeft persoon A een hand.  Actie en reactiekracht vinden op hetzelfde moment plaats.

IDevice Icon Activiteit

Bekijk onderstaande voorbeelden.

In ieder voorbeeld zijn twee krachten aangegeven, maar de aangrijpingspunten zijn niet altijd goed getekend. Corrigeer dit voorbeeld in de handout door de aangrijpingspunten van de krachten duidelijk aan te geven.


IDevice Icon Activiteit

Geef op dezelfde manier in de plaatjes in de handout bij de volgende voorbeelden de actie en reactiekrachten aan. Geef ook het aangrijpingspunt van de krachten goed aan.

1.

2.

3.

 


iDevice icon Samenvatting

Formuleer de derde wet van Newton op een manier die je goed kunt onthouden.

 

Voor een mogelijk antwoord: