kookpunten in moleculen

iDevice icon BINAS

Zoek in Binas de volgende gegevens. Gebruik het register achterin BINAS om snel de juiste tabellen te vinden.

Zoek de kookpunten op van onderstaande stoffen:

methaan (CH4)

ethaan (C2H6)

propaan (C3H8)

butaan (C4H10)

pentaan (C5H12)

Wat valt op?

Hoe het molecuul, hoe het kookpunt.

Als het kookpunt hoger wordt, moet je dus energie toevoeren om de moleculen van elkaar te krijgen. Dit betekent dat grotere moleculen aan elkaar zitten. Dit betekent dat bij grotere moleculen er een kracht aanwezig is. Deze kracht noemen we Vanderwaals binding.

 

  

BIj het ontwerpen van de schemerlamp heb je ook voor bepaalde onderdelen gekozen voor hout. Hout bestaat grotendeels uit C-en H-atomen . De moleculen zijn lang (dus grote molecuulmassa) en daardoor heeft hout ook een hoog kookpunt.